История на фирмата

Дружеството СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ООД, учредено през 2008 г,
e дъщерно дружество в състава на СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД.

Първата копка на завода е направена през месец септември 1968 г. от поделение на  ГУСВ. Официалното му откриване  е на 04.09.1969 г. под името ПЕТРОЛ ГАЗ.

Наименованието ПЕТРОЛ ГАЗ се използва от 1969 г. до 1972 г., а след това се преименува на ВТЕЧНЕН ГАЗ и преминава от управлението на  НЕФТОХИМ – Бургас към ГОРИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – София.

През месец ноември 1995 г. ГОРИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – София се преименува в ТОПЛИВО, а през 1999 г. ВТЕЧНЕН ГАЗ е преименувано в  ТОПЛИВО ГАЗ – клон на ТОПЛИВО.

СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ  придобива пълначния завод заедно с прилежащото газово стопанство на  02.02.2009.

Модернизация и реконструкция

на пълначния завод и склада за съхранение на втечнен газ пропан-бутан.

От 2000 г. започва поетапна модернизация и реконструкция на пълначния завод и склада за съхранение на втечнен газ пропан-бутан. От построените в началото две сфери с общ обем 2400 куб.м, към настоящия момент СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ  разполага с модерна и функционална складова база от 18 резервоара и две сфери с обща вместимост 7260 куб.м.

Складова база

  • Нает локомотив
  • 8 разтоварни места за жп цистерни
  • 4 места за разтоварване и товарене на автоцистерни
  • Собствени жп и автокантар

Най-съвременната пълначна линия

Тип карусел – за пълнене на битови и индустриални бутилки

В началото на 2017 година, СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ инвестира в закупуването и инсталирането на единствената в България съвременна пълначна линия – тип карусел, за пълнене на битови и индустриални бутилки.

Фирмата притежава Лиценз за управление на данъчен склад № 407 по Закона за акцизите и данъчните складове. В СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ  е внедрена Система за управление на качеството – ISO 9001:2015.

Основна дейност

  • Доставка със собствен или нает транспорт на авто-газ на корпоративни клиенти и бензиностанции;
  • Пълнене на газови бутилки за битови и промишлени нужди;
  • Продажби на едро от данъчния склад в Кремиковци или от складовете на ТОПЛИВО  в Русе и Добрич.