Бутилиране на газ пропан-бутан

В газопълначния завод на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ се пълнят всички видове бутилки, предназначени за битови или стопански нужди – с прав или ъглов вентил и с тегло от 10 кг до 40 кг. Пълненето на бутилки с втечнен газ се извършва в условията на защитена среда, като се спазват изискванията за сигурност и техническа безопасност на крайния продукт.

Пълните бутилки достигат до българския потребител прецизно претеглени и проверени при всяко напълване. Запечатани са с термосвиваемо фолио върху вентила, носещо номера на данъчния склад на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ.

Всяка партида бутилки се съпровожда от предвидените по закон задължителни документи от производителя.

Най-съвременната пълначна линия

Тип карусел – за пълнене на битови и индустриални бутилки

В началото на 2017 година СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ инвестира в закупуването и инсталирането на единствената в България съвременна пълначна линия – тип карусел, за пълнене на битови и индустриални бутилки с газ пропан-бутан.

Електронният карусел е тип EFC / U-24 и представлява ротационна платформа, проектирана като стационарна инсталация, с връзка към верижен конвейер, чрез устройство за автоматично въвеждане, пълнене и изхвърляне на бутилките. Състои се от 24 пълначни машини тип UFM, които свързани към конвейерната верига, се препоръчва като най-икономичен и рационален начин за пълнене на бутилки с пропан-бутан. Каруселът е  оборудван с автоматични и самостоятелно отделящи се пълначни глави, което повишава неговата производителност. В следствие на това един единствен оператор може да контролира пълненето до 1000 битови бутилки на час или 10 тона  втеченен газ пропан-бутан на час.

Система за управление на производствените данни

Инсталирана е и нова система за управление на производствените данни, тип CUC Monitor, със специален софтуер, разработен от производителя.

Пълначната инсталация е оборудвана с прецизна контролна везна и газ детектор, гарантиращи точното тегло и пълната техническа  изправност на всяка една напълнена бутилка.

Каруселът е закупен от водещата датска фирма в изработването на пълначни системи за пропан-бутан – Kosan Crisplant. Инсталиран е в пълначния цех на територията на данъчния склад на дружеството, в район Кремиковци край София.

Инвестицията на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ е значителна и повишава съществено капацитета на базата в Кремиковци, осигурявайки на клиентите ни безопасни и качествени бутилки газ пропан-бутан за битови и за индустриални нужди.