Търговия на едро

СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ e водеща компания в България в сферата на снабдяването с въглеводородни втечнени газове на бензиностанции и промишлени или битови потребители.

За своята дейност фирмата използва три данъчни склада, специализирани в съхранението на втечнени въглеводородни газове:

  • Склад Кремиковци – 7260 куб.м, собственост на Синергон Петролеум ООД
  • Склад Русе – 300 куб.м, собственост на Топливо АД
  • Склад Добрич – 780 куб.м, собственост на Топливо АД

Регионални търговци

СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ развива търговската си дейност с помощта на свои регионални търговци в цялата страна с основни райони на действие:

  • Западен – за района на гр. София и Западна България;
  • Северен – за района на гр. Плевен и Северна България;
  • Източен – за района на гр. Варна и Източна България.

Доставките се извършват до обекта на клиента с транспорт на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ.

Всички дейности по товаренето и транспортирането на въглеводородни втечнени газове се извършват в съответствие с най-добрите технологични практики и при стриктно спазване на нормите за безопасност.