Централен офис

Адрес

София 1870,  район Кремиковци, НПЗ Кремиковци, ул. „Марковец“ 24

Телефони

02/8145400, 02/8145444

Email

office@sng.bg

Търговски отдел

Телефони

02/8145431
02/8145432
02/8145433

Email

sales@sng.bg

Регионални търговци

Район Запад

088 9524771

Район Север

088 9199695

Район Изток

088 5101937

Финансово-счетоводен

Телефони

02/8145420, 02/8145429

Човешки ресурси и ТРЗ

Телефон

02/8145422

Форма за контакти

 

Изпрати