Услуги

Извършвани услуги:

 • Профилактика, поддръжка и ремонт на стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/;
 • Профилактика и поддръжка на съдове за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/, работещи под налягане;
 • Аварийна група по чл.184 от Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на ГСИ за втечнени въглеводородни газове;
 • Ремонт и подмяна на стоманени тръби от промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/;
 • Ремонт на помпи и компресори за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/;
 • Ремонт и подмяна на арматура/кранове, манометри, отсекатели, възвратни клапани и др./ по промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/;
 • Проверка, ремонт и настройка на предпазни клапани за газови инсталации съдове под налягане;
 • Проверка, ремонт и настройка на разходомери за газколонки и газовози;
 • Подмяна на манометри за метрологичен контрол;
 • Подготовка на съдове под налягане/резервоари, автоцистерни, жп.цистерни/, за пропан-бутанан, за периодични прегледи по чл.265 от Наредба за устройството,безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане;
 • Хидравлично изпитване на якост на съоръжения под налягане/газови инсталации, резервоари, автоцистерни и жп. цистерни/;
 • Изпитване на плътност на съоръжения под налягане/газови инсталации, резервоари, автоцистерни и жп. цистерни/.

Ремонтна група

Вписана в регистъра на ДАМТН, на основание чл.36, ал.6 от Закона за техническите изисквания към продуктите, под:

 • № С515, като лице, което извършва поддържане и ремонтиране на стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/.
 • № С527, като лице, което извършва поддържане на съдове за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/, работещи под налягане.
Ремонтна група