Търговия на едро
  • Внос, износ и продажба на Пропан Бутан и Светли Горива
  • Доставка до обекти на крайни клиенти на ПБ и Светли Горива
  • Снабдяване на вериги бензиностанции
  • Съхранение и обработка на ПБ в База Кремиковци
  • Завод за пълнене на бутилки с втечнен газ
  • Горива с доказан произход
  • Продажби и доставки на БЕЗАКЦИЗНА ГАЗ