Безопасност

ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

Нетехническо резюме на доклада

 

ОКОЛНА СРЕДА

Намаляване на потреблението на гориво чрез екологосъобразно управление на автомобили

Удобството на личната мобилност, което предоставят автомобилите може да бъде съпоставено с тяхното въздействие върху околната среда. Независимо от това че все по-строгите законодателни изисквания дават своя принос за непрестанно повишаващата се екологична чистота на автомобилите, движещите се по пътищата на Европа 216 милиона автомобила събирателно представляват огромен замърсител на въздуха, който е причина за смъртта на 370 000 души годишно. Автомобилите също така са отговорни за генерирането на 12% от емисиите на парникови газове.

Независимо от това, че като обща стойност емисиите на парникови газове намалява, от 1990 г. насам емисиите от националния транспорт на 15-те стари държави-членки на ЕС са се увеличили с 26%, като над 90% от това увеличение се дължи на сухопътния транспорт. За преодоляване на това предизвикателство се работи в няколко различни направления.

Например, стратегия на ЕС, която се изпълнява от 1995 г. до момента, цели намаляване на средните емисии СО2 от нови автомобили до 120 гр/км до 2012 г., т.е. намаление до нива приблизително 25% по-ниски от настоящите. Подобряването на системите за обществен транспорт е друг приоритет, целящ да насърчи гражданите да оставят автомобилите си у дома. Организират се и редица кампании за насърчаване на карането на колела и ходенето пеш, например, ежегодната седмица на мобилността, както и трудова дейност чрез телекомуникация.

Управление на автомобили за намаляване на емисиите

Когато използването на автомобил е абсолютно наложително, съществуват начини за намаляване на въздействието върху околната среда на планетата. Съвместно с партньори в девет държави-членки на ЕС, паневропейска кампания ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ се изпълнява от м. септември 2007 г. с цел повишаване на информираността относно практиките за екологосъобразно управление на автомобили, известни като "еко-шофиране". Съгласно оценките на организаторите на кампанията, еко-шофирането е в състояние да намали потреблението на гориво – и в резултат на това емисиите на парникови газове – с до 10 процента. От началото на тази година Холандия въведе еко-шофирането като задължителен елемент на изпита за придобиване на правоспособност за управление на автомобили.

 

Еко-шофирането се базира на пет златни правила:

1. Превключвайте скорости, когато оборотите на двигателя са между 2 000 и 2 500 об/мин., като карате на максимално висока предавка.

2. Шофирайте с постоянна скорост. Това намалява консумацията на гориво, тъй като ненужното ускоряване води до преразход на гориво. Карането с висока скорост повишава и консумацията на енергия: при скорост 120 км/ч. консумацията на гориво на километър е 30% по-високо от това при шофиране със скорост 80 км/ч.

3. Внимателното следене на потока на движението ви помага да избегнете прекомерно честото натискане на педалите за спирачката и газта и да поддържате равномерна скорост.

4. Проверявайте редовно налягането в гумите. Акото е 25% под необходимото, съпротивлението се увеличава с 10%, а потреблението на гориво с 2 процента.

5. Намалявайте скоростта постепенно, отпускайки педала на газта и оставайки на същата скорост. Това активира прекъсвача на горивото на двигателя, като в резултат на това автомобилът практически не консумира гориво.