Околна среда

Намаляване на потреблението на гориво чрез екологосъобразно управление на автомобили

Удобството на личната мобилност, което предоставят автомобилите може да бъде съпоставено с тяхното въздействие върху околната среда. Независимо от това че все по-строгите законодателни изисквания дават своя принос за непрестанно повишаващата се екологична чистота на автомобилите, движещите се по пътищата на Европа 216 милиона автомобила събирателно представляват огромен замърсител на въздуха, който е причина за смъртта на 370 000 души годишно. Автомобилите също така са отговорни за генерирането на 12% от емисиите на парникови газове.

Независимо от това, че като обща стойност емисиите на парникови газове намалява, от 1990 г. насам емисиите от националния транспорт на 15-те стари държави-членки на ЕС са се увеличили с 26%, като над 90% от това увеличение се дължи на сухопътния транспорт. За преодоляване на това предизвикателство се работи в няколко различни направления.

Например, стратегия на ЕС, която се изпълнява от 1995 г. до момента, цели намаляване на средните емисии СО2 от нови автомобили до 120 гр/км до 2012 г., т.е. намаление до нива приблизително 25% по-ниски от настоящите. Подобряването на системите за обществен транспорт е друг приоритет, целящ да насърчи гражданите да оставят автомобилите си у дома. Организират се и редица кампании за насърчаване на карането на колела и ходенето пеш, например, ежегодната седмица на мобилността, както и трудова дейност чрез телекомуникация.

Управление на автомобили за намаляване на емисиите

Когато използването на автомобил е абсолютно наложително, съществуват начини за намаляване на въздействието върху околната среда на планетата. Съвместно с партньори в девет държави-членки на ЕС, паневропейска кампания ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ се изпълнява от м. септември 2007 г. с цел повишаване на информираността относно практиките за екологосъобразно управление на автомобили, известни като "еко-шофиране". Съгласно оценките на организаторите на кампанията, еко-шофирането е в състояние да намали потреблението на гориво – и в резултат на това емисиите на парникови газове – с до 10 процента. От началото на тази година Холандия въведе еко-шофирането като задължителен елемент на изпита за придобиване на правоспособност за управление на автомобили.

 

Еко-шофирането се базира на пет златни правила:

1. Превключвайте скорости, когато оборотите на двигателя са между 2 000 и 2 500 об/мин., като карате на максимално висока предавка.

2. Шофирайте с постоянна скорост. Това намалява консумацията на гориво, тъй като ненужното ускоряване води до преразход на гориво. Карането с висока скорост повишава и консумацията на енергия: при скорост 120 км/ч. консумацията на гориво на километър е 30% по-високо от това при шофиране със скорост 80 км/ч.

3. Внимателното следене на потока на движението ви помага да избегнете прекомерно честото натискане на педалите за спирачката и газта и да поддържате равномерна скорост.

4. Проверявайте редовно налягането в гумите. Акото е 25% под необходимото, съпротивлението се увеличава с 10%, а потреблението на гориво с 2 процента.

5. Намалявайте скоростта постепенно, отпускайки педала на газта и оставайки на същата скорост. Това активира прекъсвача на горивото на двигателя, като в резултат на това автомобилът практически не консумира гориво.