Контакти

Синергон Петролеум

 

София, квартал Кремиковци,
ул. Марковец 24, складово Стопанство Синергон Петролеум

тел.: 02/8145400, 02/8145444

факс 02/8145415

office@sng.bg

sales@sng.bg

Радко Стаменов

Управител

тел. 02 8145400

Слав Власаков

Търговски директор

тел.: 02 8145423

Михаил Желев

Ръководител „ПТО”

тел.: 02 8145430

Антоанета Спасова

Технически секретар

тел.: 02 8145400

Хайк Хачерян

Ръководител бутилирана газ

тел.: 02 8145405

Надя Стоева

Специалист Продажби пропан-бутан и акцизен склад

тел.: 02 8145433

Елена Благоева

Специалист вътрешно ведомствен контрол

тел.: 02 8145411

Десислава Танева

Специалист продажба други стоки

тел.: 02 8145431

Пламен Краев

Регионален мениджър

тел.: 0889 199 695

Мирослав Костов

Регионален мениджър

тел.: 02 8145417

Кристина Берова

Регионален мениджър

тел.: 02 8145432

Николай Колев

Регионален мениджър

тел.: 0884 791510

Станислав Георгиев

Ръководител отдел ИТ

тел.: 02 8145419

Венетка Георгиева

Ръководител отдел ТРЗ и Личен Състав

тел.: 02 8145422

Силвия Владимирова

Отчетник начисления на трудови възнаграждения

тел.: 02 8145422

Зорница Иванова

Фактурист

тел.: 02 8145431

Диана Иванова – Екимска

Гл. счетоводител

тел.: 02 8145420

Боряна Сталиянова

Зам. гл. счетоводител

тел.: 02 8145429

Ивета Спасова

Счетоводител

тел.: 02 8145427

Мария Иванова

Счетоводител

тел.: 02 8145416

Наталия Сталиянова

Счетоводител

тел.: 02 8145429

Димитринка Лазарова

Касиер счетоводител

тел.: 02 8145424

Георги Георгиев

Охрана на труда

тел.: 02 8145441

Данчо Данов

Химик

тел.: 02 8145442

Стефко Стойчев

Инженер механик ремонт и поддръжка

тел.: 02 8145430

Мариус Петров

Инженер механик ремонт и поддръжка

тел.: 02 8145439

Горан Върбанов

Механик

тел.: 02 8145430

Людмила Павлова

Управител склад резервни части и ГСМ

тел.: 02 8145445

Валентина Стоименова

Управител склад бутилирана и наливна газ

тел.: 02 8145436

Елка Джоргова

Управител склад бутилирана и наливна газ

тел.: 02 8145436