Кариери

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете Вашата автобиография
и мотивационно писмо, на e-mail v_georgieva@sng.bg

Ние поемаме ангажимента да ви поканим на събеседване тогава, когато за нас възникне необходимостта да наемем служител с Вашите качества и умения.