• Внос, износ и продажба на Пропан Бутан и Светли Горива
  • Доставка до обекти на крайни клиенти на ПБ и Светли Горива
  • Снабдяване на вериги бензиностанции
  • Съхранение и обработка на ПБ в База Кремиковци
  • Завод за пълнене на бутилки с втечнен газ
  • Горива с доказан произход
  • Продажби и доставки на БЕЗАКЦИЗНА ГАЗ
Пропан Бутан Светли горива
Карта на обектите

Дружество Синергон Петролеум е създадено през април 2008 г. като част от Синергон Холдинг АД. Дружеството се явява наследник на част от бизнеса на Топливо Газ. Основната дейност на Синергон Петролеум е търговията и съхранението на петролни продукти и газ.

В активите на фирмата влизат газово хранилище в Кремиковци, петролна база в Малашевци, 30 обекта за търговия на дребно, 40 железопътни вагона и др. Дружеството е лицензирано като данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове.

Персонала на дружеството наброява 250 човека, които работят по европейски критерии и в условия на добри взаимоотношения, иновативност и използване на съвременни маркетингови подходи при вземане на решения.